Кошик
1199 відгуків
Smoke House - балуйтесь смачним!
+380 (63) 254-97-71
прийом замовлень
+380 (96) 205-42-25
прийом замовлень
Кошик

Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів

 

1. Загальні положення

1.1.            Перед використанням веб-сайту https://koptim.com.ua/ua (далі - Сайт) слід ознайомитися з умовами його використання, зазначеними в цьому Договорі. Використання Сайту означає, що будь-який користувач, відвідувач Сайту, приймає умови використання Сайту, що зазначені в цьому Договорі та погоджується з такими умовами використання Сайту.

1.2.            Цей Договір є публічною пропозицією (офертою) Продавця укласти договір купівлі-продажу товару (товарів), представленого (представлених) на веб-сайті https://koptim.com.ua/ua.

1.3.            Даний Договір є публічним, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, і його умови встановлюються однаковими для всіх Покупців (споживачів), незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

2. Визначення і терміни

2.1.            Товар – об'єкт (предмет) угоди між сторонами, який обрав Покупець на сайті https://koptim.com.ua/ua та поміщений у «Кошик», або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних систем, у тому числі Сайту.

2.2.            Сайт або Інтернет-магазин – веб-сайт Продавця за адресою https://koptim.com.ua/ua з метою укладення договорів купівлі-продажу Товару після ознайомлення Покупцем із описом Товару, запропонованим Продавцем за допомогою мережі Інтернет.

2.3.            Покупець – будь-яка юридична особа або фізична особа-підприємець чи інша самозайнята особа або повнолітня дієздатна фізична особа, якій виповнилось 18 (вісімнадцять) років, яка отримує інформацію від Продавця, оформляє замовлення щодо купівлі Товару, який представлений на Сайті та купує (купила) такий Товар з метою, що не пов'язана із веденням підприємницької діяльності.

2.4.            Оператор Інтернет-магазину – особа, яка від імені Продавця за допомогою телефонного зв’язку повідомляє Покупцю інформацію про Товар, приймає від Покупця повідомлення про обраний ним Товар із представлених на Сайті, приймає у Покупця відповідне замовлення щодо купівлі Товару, узгоджує з Покупцем спосіб доставки і оплати Товару, інші деталі відповідного замовлення щодо купівлі Товару, приймає від Покупця висловлене ним підтвердження відповідного замовлення щодо купівлі Товару, здійснює іншу діяльність щодо продажу Товару на Сайті.

2.5.            Замовлення – замовлення щодо купівлі Товару, яке оформляється у будь-який з передбачених цим Договором спосіб.

3. Порядок укладення Договору.

3.1.            Договір укладається, одним із способів (шляхів), що передбачення цим Договором з урахуванням положень чинного законодавства України.

3.2.            У випадку обрання Покупцем способу оформлення замовлення щодо купівлі Товару шляхом натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення самостійно на сайті» на сторінці оформлення замовлення Сайту в розділі «Кошик», оферта, що викладена в цьому Договорі вважається акцептованою (прийнятою) відповідним Покупцем і даний Договір вважається укладеними з моменту натискання Покупцем кнопки «Підтвердити замовлення» і отримання Покупцем в електронному вигляді від Продавця підтвердження (повідомлення) про отримання Продавцем замовлення від Покупця.

3.3.            У випадку обрання Покупцем способу оформлення замовлення щодо купівлі Товару шляхом натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення по телефону» на сторінці оформлення замовлення на Сайті в розділі «Кошик», оферта, що викладена в цьому Договорі вважається акцептованою (прийнятою) відповідним Покупцем і даний Договір вважається укладеними з моменту узгодження за допомогою телефонного зв’язку або будь-якого електронного чи іншого зв’язку (комунікації) між Покупцем та Оператором Інтернет-магазину способу доставки і оплати Товару та інших деталей відповідного замовлення щодо купівлі Товару, висловлення чи повідомлення будь-яким чином Покупцем Оператору Інтернет-магазину підтвердження відповідного замовлення щодо купівлі Товару і отримання Покупцем в електронному вигляді від Продавця підтвердження (повідомлення) про отримання Продавцем замовлення від Покупця.

3.4.            У випадку обрання Покупцем способу оформлення замовлення щодо купівлі Товару шляхом телефонного зв’язку з Оператором Інтернет-магазину за номерами телефонів, що вказані на Сайті, оферта, що викладена в цьому Договорі вважається акцептованою (прийнятою) відповідним Покупцем і даний Договір вважається укладеними з моменту повідомлення Покупцем Оператору Інтернет-магазину про обраний ним Товар із представлених на Сайті за допомогою телефонного зв’язку, узгодження між Покупцем та Оператором Інтернет-магазину способу доставки і оплати Товару та інших деталей відповідного замовлення щодо купівлі Товару, висловлення Покупцем Оператору Інтернет-магазину підтвердження відповідного замовлення щодо купівлі Товару і отримання Покупцем в електронному вигляді від Продавця підтвердження (повідомлення) про отримання Продавцем замовлення від Покупця.

4. Предмет Договору

4.1.            Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець, в свою чергу, зобов’язаний прийняти і оплатити Товар на умовах цього Договору.

 5. Порядок оформлення замовлення

5.1.            Покупець самостійно формує замовлення щодо купівлі Товару на Сайті за допомогою розділу Сайту «Кошик».

5.2.            Після обрання Покупцем Товару на Сайті та поміщення його до розділу Сайту «Кошик» оформлення замовлення щодо купівлі такого Товару може здійснюватися у один з таких способів:

5.2.1.      У спосіб натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення самостійно на сайті» на сторінці оформлення замовлення на Сайті в розділі «Кошик», самостійного вибору Покупцем способу доставки і оплати Товару із запропонованих на Сайті шляхом проставлення відповідної відмітки на Сайті, натискання Покупцем на Сайті кнопки «Підтвердити замовлення».

5.2.2.      У спосіб телефонного зв’язку з Оператором Інтернет-магазину за номерами телефонів, що вказані на Сайті, повідомлення Оператору Інтернет-магазину Покупцем про обраний ним Товар із представлених на Сайті, узгодження між Покупцем та Оператором Інтернет-магазину способу доставки і оплати Товару та інших деталей відповідного замовлення щодо купівлі Товару, висловлення Покупцем Оператору Інтернет-магазину підтвердження відповідного замовлення щодо купівлі Товару.

5.3.            При оформленні замовлення у будь-який із передбачених даним Договором способів Покупець зобов'язується надати Продавцю наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

5.3.1.      Прізвище, ім'я, по батькові Покупця фізичної особи або прізвище, ім'я, по батькові представника Покупця юридичної особи;

5.3.2.      Контактний номер телефону Покупця;

5.3.3.      Адресу електронної пошти (E-mail) Покупця;

5.3.4.      Обраний спосіб доставки і оплати Товару;

5.3.5.      Інформацію, необхідну для доставки Товару і яка вимагається на Сайті щодо відповідного способу доставки Товару;

5.3.6.      Іншу інформацію, необхідно для виконання замовлення, яка вимагається на Сайті (у тому числі, але не виключно шляхом проставлення відмітки у відповідному полі Сайту або заповнення відповідного поля Сайту інформацією, що у такому полі вимагається) або, яка запитується Оператором Інтернет-магазину.

5.4.            Продавець може відмовитися від передачі замовленого Товару Покупцеві у випадку, коли відомості та інформація, вказані Покупцем під час оформлення замовлення (за допомогою Сайту чи усно за допомогою телефонного зв’язку), є на думку Продавця, неповними або викликають обґрунтовану підозру щодо їх справжності, що зумовлює неможливість надання (продажу) такому Покупцеві відповідних Товарів.

5.5.            Укладаючи цей Договір Покупець в повному обсязі приймає умови, порядок оформлення замовлення, оплати, доставки та повернення Товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови Договору, а також надає Продавцю дозвіл і згоду на обробку персональних даних Покупця, які Покупець надав Продавцю при оформлені замовлення на купівлю Товару за Договором, при укладені цього Договору (у розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних») з метою виконання умов цього Договору та просування товарів, іншою метою, вказаною в Договорі.

5.6.            Найменування, кількість, ціна, інші характеристики обраного Покупцем Товару вказуються в розділі «Кошик» Покупця на Сайті.

5.7.            Якщо Продавцю для виконання цього Договору буде необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця, який має надати таку інформацію протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання відповідного запиту. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за належне виконання умов цього Договору, а також Продавець може зупинити виконання свого зобов’язання за Договором чи розірвати Договір в односторонньому порядку.

5.8.            Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (оферти) та відповідні умови продажу і придбання Товару Покупець підтверджує, що він повністю ознайомлений і згідний з умовами цієї Пропозиції (Оферти), повністю ознайомлений і згідний з умовами і змістом даного Договору, погоджується (надає згоду) на те, щоб телефонна чи інша розмова Покупця з Оператором Інтернет-магазину була записана, ознайомлений і згідний з цінами (ціною) на Товар, запропонованими Продавцем на Сайті, ознайомлений і погоджується з умовами використання Сайту, що вказані в цьому Договорі. Покупець, приймаючи від Оператора Інтернет-магазину телефонний чи інший дзвінок або телефонуючи за номером телефона, що вказаний на Сайті, погоджується (надає згоду) на те, щоб телефонна чи інша розмова Покупця з Оператором Інтернет-магазину була записана.

6. Ціна Товару та порядок оплати Товару

6.1.            Ціна на Товар (вартість Товару) визначаються Продавцем самостійно та вказується на Сайті. Всі ціни на Товари вказані на Сайті у грошовій одиниці України - гривні.

6.2.            Ціна на Товар може змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку та будь-яких інших обставин, шляхом вказівки на Сайті актуальної (нової) ціни відповідного Товару. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

6.3.            Ціна Договору визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у «Кошик» та всіх придбаних Покупцем за Договором Товарів.

6.4.            Ціна Товару, яка вказана на Сайті не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю, крім випадків, якщо про включення вартості доставки до вартості Товару буде окремо вказано на Сайті або буде повідомлено Продавцем Покупцю іншим письмовим способом.

6.5.            Покупець може оплатити (попередньо оплатити) замовлений Товар наступними способами:

6.5.1.      За допомогою платіжного сервісу (платіжної системи, платіжного інструменту) LiqPay, шляхом переходу з Сайту до цього платіжного сервісу. У такому випадку після переходу з Сайту до платіжного сервісу (платіжної системи, платіжного інструменту) LiqPay відповідальність за збереження та використання наданих Покупцем цьому платіжному сервісу відомостей, що дають змогу забезпечити проведення ним оплати, несе LiqPay згідно законодавством і Продавець немає доступу до таких відомостей. Усі комісії при здійснені такого способу оплати Товару оплачуються Покупцем на користь LiqPay.

6.5.2.      За допомогою переказу коштів на банківський рахунок Продавця, що вказаний в наданому Продавцем Покупцю будь-яким способом рахунку. У такому випадку Покупець зобов’язаний повністю (100%) оплатити (попередньо оплатити) замовлений Товар за Договором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання рахунку. Якщо у такий строк замовлений Покупцем Товар не буде оплачений (попередньо оплачений) у повному обсязі, Договір вважається розірваним за згодою Сторін з наступного дня, від останнього дня строку оплати (попередньої оплати). Усі комісії при здійснені такого переказу оплачуються Покупцем до відповідного банку (фінансової установи), через який здійснюється переказ.

6.5.3.      Накладним платежем при отриманні замовленого Товару в відділені (представництві) служби доставки (перевізника, поштової служби, поштової компанії, транспортної компанії) в місці отримання замовлення Товару, згідно з умовами та тарифами такого накладеного платежу, що визначені відповідною службою доставки (перевізника, поштовою службою, поштовою компанією, транспортною компанією). Усі комісії при здійснені відповідного накладного платежу оплачуються Покупцем до відповідної установи, що проводить такий платіж.

6.5.4.      У кредит (у тому числі оплати частинками) на умовах, запропонованих відповідною фінансовою установою чи відповідним банком, шляхом переходу на сервіс оплати такої фінансової установи чи банку. У такому випадку після переходу з Сайту до сервісу оплати відповідної фінансової установи чи відповідного банку відповідальність за збереження та використання наданих Покупцем фінансовій установі або банку відомостей, несуть відповідна фінансова установа чи відповідний банк згідно законодавством і Продавець немає доступу до таких відомостей. Усі комісії та відсотки при здійснені такої оплати Товару в кредит оплачуються Покупцем до відповідного банку чи фінансової установи, через які здійснюється оплата.

6.5.5.      У інший спосіб, який буде доступний на Сайті чи передбачений на Сайті. У будь-якому випадку всі комісії та відсотки при здійснені оплати Товару несе Покупець.

7.  Доставка Товару

7.1.            Спосіб, умови, порядок доставки Товару за Договором зазначаються на Сайті у розділі «Доставка» та є чинними в момент оформлення замовлення щодо купівлі Товару та в момент перебування відповідної редакції способу, умов, порядку доставки Товару на Сайті.

7.2.            Спосіб, умови, порядок доставки Товару можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від будь-яких обставин шляхом зазначення на Сайті актуальної (чинної на відповідний момент) редакції способу, умов, порядку доставки Товару в розділі «Доставка». При цьому після здійснення Продавцем відправки Товару Покупцю спосіб, умови, порядок доставки такого Товару не можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

8.  Отримання Товару

8.1.            При отриманні товару Покупець зобов’язаний у присутності представника служби доставки (перевізника, поштової служби, поштової компанії, транспортної компанії) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, комплектність та інші характеристики Товару).

8.2.            Право власності на Товару та ризик випадкової втрати, загибелі, пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту вручення Товару службі доставки (перевізнику, поштовій службі, поштовій компанії, транспортній компанії), яка доставляє Товар Покупцю для доставки (відправлення, пересилання) Товару Покупцю.

8.3.            Покупець або його представник прийнявши (отримавши) Товар підтверджує, що не має претензій щодо кількості Товару, якості Товару, зовнішнього вигляду Товару, комплектності Товару, інших характеристик Товару.

8.4.            Претензії щодо кількості Товару, якості Товару, зовнішнього вигляду Товару, комплектності Товару, інших характеристик Товару після отримання (прийняття) Покупцем Товару не приймаються, не розглядаються Продавцем і Продавець після отримання (прийняття) Покупцем Товару має право не задовольняти такі претензії Покупця.

8.5.            За якість Товару та належне виконання гарантійних зобов'язань щодо Товару несе відповідальність виробник Товару, а тому претензії з цього приводу Продавець не розглядає і відповідальності за це не несе.

8.6.      Покупець має право відмовитися від товару у будь-який час до його передачі, а після передачі товару – у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

9.  Права та обов'язки сторін

9.1.        Продавець зобов’язаний передати Покупцю Товар, передбачений оформленим Покупцем і підтвердженим Продавцем замовленням щодо купівлі Товару у відповідності до умов цього Договору.

9.2.        Продавець має право:

9.2.1.  В односторонньому порядку змінити умови цього Договору, а також ціни на Товари. Всі зміни стають чинними з моменту публікації на Сайті.

9.2.2.  Передати або доручити виконання своїх зобов’язань за Договором будь-якій третій особі без узгодження з Покупцем, але при цьому Продавець залишається відповідальним за виконання умов цього Договору перед Покупцем.

9.3.        Покупець зобов'язується:

9.3.1.  Повідомити всі необхідні дані (відомості, інформацію) для однозначної належної ідентифікації його як Покупця, достатніх для доставки Покупцеві замовленого Товару.

9.3.2.  Оплатити належним чином замовлений Товар.

10. Відповідальність сторін

10.1.        Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

10.2.        Продавець не несе відповідальності за зміну виробником зовнішнього вигляду, комплектацію Товару, інші характеристики Товару.

10.3.        Продавець не несе відповідальності перед Покупцем та іншими особами за відсутність Товару у Продавця, за відсутність наявності у Продавця Товару, що представлений на Сайті, за прострочення доставки Товару з вини третіх осіб.

10.4.        Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або у зв'язку з невідповідністю її дійсності.

10.5.        Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання своїх зобов’язань за Договором у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

10.6.        Продавець не несе відповідальності за наслідки, спричинені будь-кому неправильним, неналежним використанням, неналежним споживанням Товару.

10.7.        Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів, якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання чи відправки Товару Покупцю.

10.8.        Відповідальність за цим Договором є виключною, не підлягають відшкодуванню непрямі збитки, упущена вигода, моральна шкода.

10.9.        Покупець несе перед Продавцем відповідальність за достовірність своїх персональних даних.

10.10.    Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації Продавцю при оформленні замовлення щодо купівлі Товару.

11. Форс-мажор

11.1.        Сторона звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання було спричинене обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), які виникли після укладення цього Договору. Форс-мажорні обставини означають надзвичайні обставини, яких не можна запобігти за існуючих умов (страйк, повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна, воєнна діяльність, блокади, дії українських та іноземних урядових органів, акції протесту, масові заворушення, карантин, установлений Кабінетом Міністрів України, посилення карантинних обмежень (заходів), встановлення додаткових карантинних обмежень (заходів), збільшення в існуючій війні інтенсивності боїв, які впливають на можливість виконання зобов’язань за цим Договором тощо). Зміни у законодавстві (нормативно-правових актах), які прямо чи опосередковано впливають на Сторону не вважаються форс-мажорними обставинами. Відповідна Сторона звільняється від відповідальності за не виконання зобов’язань за цим Договором, якщо відповідні обставини непереборної сили безпосередньо впливали на відповідну Сторону та спричинили для Сторони повну неможливість виконати відповідні умови Договору.

11.2.        Якщо виникають форс-мажорні обставини, Сторона, яка стверджує, що не має можливості виконати зобов'язання через такі форс-мажорні обставини, повинна протягом 10 (десяти) календарних днів з початку впливу на неї відповідних форс-мажорних обставин повідомити іншу Сторону про такі обставини у письмовій формі. Неповідомлення іншої Сторони про існування форс-мажорних обставин у вказаний у даному пункті Договору строк позбавляє Сторону, яка зазнала їх впливу, права покладатися на відповідні обставини як на підставу звільнення Сторони від відповідальності за порушення умов цього Договору.

11.3.        У випадку дії форс-мажорних обставин, Сторони не звільняються від обов’язку виконання свого зобов’язання за Договором в натурі, якщо інше не буде передбачено Договором або законом. 

12. Конфіденційність та захист персональних даних

12.1.        Шляхом реєстрації Покупцем на Сайті або шляхом оформлення замовлення щодо купівлі Товару у будь-який спосіб, що передбачений цим Договором чи шляхом укладення цього Договору, Покупець надає Продавцю згоду на обробку, використання (у тому числі передачу третім особам) своїх персональних даних, а також на вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.

12.2.        На основі такої згоди Покупця щодо обробки його персональних даних Продавцю дозволяється розголошувати (передавати, поширювати, розкривати) отриману від Покупця інформацію та персональні данні Покупця, які Покупець надав Продавцю добровільно при укладені цього Договору, у тому числі, але не виключно Продавцю дозволяється надання таких інформації та персональних даних Покупця контрагентам Продавця, іншим третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, у сфері просування товарів (з метою просування, рекламування товарів), з іншою не забороненою законом метою, а також Продавцю дозволяється передавати (поширювати, розголошувати, розкривати) таку інформацію і персональні дані Покупця транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, службам доставки, перевізникам, поштовим службам, потовим компаніям, транспортним компаніям, будь-яким банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця з метою доставки, відправки, просування Товару (товарів), і з іншою не забороненою законом метою.

12.3.        Продавцю дозволяється розголошувати (передавати, поширювати, розкривати) отриману від Покупця інформацію та персональні данні Покупця, які Покупець надав Продавцю добровільно при укладені цього Договору у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

13. Повідомлення

13.1.        Шляхом реєстрації Покупцем на або шляхом оформлення замовлення щодо купівлі Товару у будь-який спосіб, що передбачений цим Договором чи шляхом укладення цього Договору, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень, електронних повідомлень, комерційних електронних повідомлень від Продавця, від його партнерів, від осіб, яким Продавець надав відповідну інформацію і персональні дані Покупця, надісланих з використанням будь-яких інформаційно-комунікаційних систем, засобів зв’язку тощо.

13.2.        В будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки цих інформаційних повідомлень, електронних повідомлень, комерційних електронних шляхом письмового повідомлення Продавця про таку свою відмову (у тому числі шляхом надсилання Покупцем Продавцю електронного повідомлення про таку відмову) або за допомогою функції відписки (блокування), що міститься в такому повідомленні.

14. Термін дії договору

14.1.        Цей Договір діє з моменту його укладення і до повного виконання зобов’язань Сторонами даного Договору, за винятком випадків його дострокового розірвання, на умовах Договору.

14.2.        До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

14.3.        Конкретні умови продажу Товару можуть визначатися і змінюватися Продавцем в односторонньому порядку до моменту передачі або відправлення Товару Покупцеві.

14.4.        Продавець може і має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, крім випадків, коли це прямо не допускається законом або цим Договором. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін.

14.5.        Покупець не може і не має права в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору.

15. Інші умови

15.1.        Цей договір укладено на території України і Договір діє відповідно до чинного законодавства України.

15.2.        Якщо інше не передбачено законом чи Договором місцем укладення даного Договору є місто Київ.

15.3.        Продавець та Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману, і він не суперечить інтересам інших осіб.

15.4.        Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, можуть вирішуватися шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до суду відповідно до чинного законодавства України.

15.5.        Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність інших положень даного Договору, як і Договору в цілому. У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини умов використання Сайту, що передбачені цим Договором, чи будь-яких умов Договору інші їх частини та умови будуть залишатися чинними.

15.6.        Залишаючи коментарі, відгуки, відзиви, іншу інформацію на Сайті Покупець надає згоду Продавцю видалити їх без попередження або використати її на свій розсуд у межах законодавства України.

15.7.    У випадку наявності суперечності між умовами, що викладені в цьому Договорі та умовами чи інформацією, що міститься на Сайті перевагу (пріоритет) мають умови та інформація, що вказані в цьому Договорі (крім умов та інформації, які вказані на Сайті і стосується доставки Товару, оплати Товару, повернення Товару, включення вартості доставки до вартості Товару, які мають перевагу (пріоритет) над умовами та інформацією, що вказана в Договорі).

16. Захист  інтелектуальної власності

 16.1.   Сайт https://koptim.com.ua/ua, всі і будь-які його елементи і складові (як разом так і окремо), включаючи, але не обмежуючись програмним кодом і його елементами, зображеннями, текстами, логотипами, аудіо- і відеоматеріалами, є власністю власника Сайту. Будь-яке використання  або поширення будь-яких матеріалів або елементів Сайту без відповідної угоди з власником, не допускається ні за яких обставин.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner